Kurumsal
Web sitemiz yayında
Web sitemiz hakkındaki görüş
ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz....

Devamı
 
Haberler
Web sitemiz yayında
Web sitemiz hakkındaki görüş
ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz....

Devamı
 
Haber arşiv sayfası için tıklayınız.
Çevre Politikamız
 

Çevre koruma mükemmeliyetini ve sürekli gelişmeyi sağlayacak bir yönetim sistemi tesis edilecgenç turektir.

Çevre koruma etkisini maksimuma çıkaracak, kirliliği minimize edecek gerekli ve lüzumlu bütün koruyucu ve önleyici tedbirler alınacak ve her zaman teşvik edilektir

Çevreyle ilgili tüm konu ve faaliyetler öncelikle ele alınacak, desteklenecek ve bu çerçevede hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır.

Çevre yönetim sisteminin etkin olarak uygulanması maksadıyla gerekli tüm kaynaklar seferber edilecektir.

Çevre ile ilgili acil durumlara daima hazırlıklı olunacaktır.

Kara, deniz ve hava ile ilgili çevresel korumayı sağlayacak tüm ulusal ve uluslararası yasal kural ve düzenlemelere tam olarak uyulacaktır.

Tüm şirket çalışanlarının çevresel korumayı sağlamaya yönelik görev vesorumluluklarının yürürlükteki prosedürler çerçevesinde tespiti ve etkin olarak uygulanması sağlanacaktır.

Çevre korumayla ilgili eğitim standartları en üst seviyede tutulacak ve idame edilecektir.

Şirket personelinin özellikle çevre korumayla ilgili acil durumları kapsayan bilgi ve becerilerinin, bölgesel ve uluslararası kaidelerin gereklerine uyacak şekilde eksiksiz ve mükemmel olarak geliştirilmesi temin edilecektir.

Çevre korumayla ilgili sistem ve ekipmanların kondüsyonları ve standartları en üst düzeyde tutulacak ve idame edilecektir.

Çevre yönetim sisteminin her kademesinde risk analizi yapılacak ve muhtemel risklere karşı önleyici tedbirler alınacaktır.

İşletmede ve ofiste, çevre koruma bilincine sahip, uygun yeterlilikteki personelin istihdam edilmesi sağlanacaktır.

Çevre yönetim sistemini gözden geçirme toplantılarında 3.şahısların ve diğer taşeron firmaların çevreyle ilgili görüş ve önerileri dikkate alınacaktır.

Şirket çevre politikasının tüm şirket çalışanlarına, ilişkide bulunulan taşeron firmalara ve 3.şahıslara tebliğ edilmesi sağlanacaktır.

 

 

 

 

Anasayfa Talep Formu Site Haritası  İletişim  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji